За мен

Най-откровено си започвам с истината – нямам усещане, желание – да говоря “за себе си” един вид сякаш онова, което ще споделя “е така”. Във света на всеки, който се е докоснал до мен, съм влязъл по различен начин и съм изиграл различна роля.

И аз съм всички тези хора! Всеки познава един Светлин, и навярно никой Светлин не е като останалите. И ето защо наистина знам (не вярвам, а знам), че за мен най-вярно може да се изкаже всеки един, който ме познава – това ще бъде неговата истина – и като такава, ще е едно от парченцата на големия пъзел, който изгражда Светлин Маринов – в този живот, на тази планета, в това време.

Защото съм бил и други неща. Много други. В други времена, в други реалности. Бил съм и ще бъда.

И, ако едно нещо не се променя – защото всеки от нас го носи в себе си и сме тук, за да го надграждаме, усъвършенстваме и да продължим напред –  това е душата. Ала вярвам, за нея можеш да научаваш много от всичко останало в тази страничка – много повече от всяко нещо, което бих казал сам като нейно описание.

Ето защо предпочитам за замълча. С личното си мълчание те приветствам да ме опознаеш.